Váš košík je
prázdný

Prodejní podmínky kurzů

Podmínky užívání

Podmínky užívání Naturkurz s.r.o. existují, aby zaručily spokojenost na straně lektorů, žáků i provozovatele.

1.Za lektora je považován každý uživatel, který vytvoří vlastní kurz, který nabízí účastníkům k absolvování.

2.Účastníkem je každý uživatel, který se na kurz přihlásí a uhradí cenu kurzu.

3.Provozovatelem Naturkurz s.r.o.

Letenské náměstí 1

Praha 7

17000

ičo 05592844

4.Vytvořením kurzu nebo přihlášením na něj vyjadřuje lektor i účastník svůj souhlas s těmito podmínkami.

Platby za kurz, dohoda

Svou účast potvrzuje účastník zaplacením kurzu. Cenu kurzu účastník uhradí na účet na základě faktury vystavené provozovatelem do 7 dnů od přihlášení na kurz.

Jestliže nedojde k uskutečnění kurzu, mohou účastníci požádat o navrácení finančních prostředků nebo se mohou zúčastnit lektorova budoucího kurzu anebo se s ním domluvit na jiném řešení(výběr ingrediencí atd)

Jestliže účastník zaplatí za kurz, ale nezúčastní se ho, není lektor povinen cenu kurzu vracet. Jestliže se na navrácení peněz lektor a účastník domluví, je to možné.

Storno podmínky

Pokud se přihlásíte na kurz a z jakýchkoli důvodů se nebudete moci zúčastnit, dejte nám i lektorovi prosím vědět alespoň 8 dní před kurzem. Jen tak vám budeme moci vrátit plnou cenu kurzu. Pokud svou účast zrušíte 7-3 dny před kurzem, budeme moci vrátit jen 50 % a pokud se odhlásíte později, tedy dva dny před kurzem, jeden den před kurzem anebo přímo v den kurzu, peníze již náleží lektorovi a cena kurzu vám tedy nebude vrácena, pokud sám lektor nerozhodne jinak.

V případě nenaplnění minimální kapacity má účastník možnost se odhlásit a dostat kurzovné zpět i když už by měly platit storno podmínky, tj. méně než 5 dní do kurzu.

Odpovídající částku vám v případě zrušení přihlášky či neuskutečnění kurzu vrátíme na účet na požádání do 14 dnů.

Při vrácení částky za přihlášku na zahraniční účet jdou veškeré poplatky s tím spojené směrem k účastníkovi.

Reklamační řád

V případě reklamací se prosím obraťte na e-mail info@kosmetikahrou.cz nebo na tel. číslo +420778168582.

Pořádání kurzů

Provozovatel neručí za průběh kurzu. Odpovědnost nese lektor. Cílem provozovatele však je umožnit komunikaci mezi lektorem a účastníkem. Snahou provozovatele je pochopitelně spokojenost na obou stranách.

Za průběh kurzu tedy odpovídá lektor. Případné problémy se ale nebojíme řešit.

Ochrana osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, na základě které je možné identifikovat lektora nebo účastníka. Naturkurz s.r.o. funguje v souladu s požadavky právního řádu České republiky. Účelem zpracování osobních údajů je provozování Naturkurz s.r.o. – vytváření kurzů z pohledu lektora a účast na kurzech z pohledu účastníka.

Osobními údaji jsou jméno a příjmení, e-mail, adresa, případně také telefonní číslo a profilová fotografie.

Zpracovat osobní údaje účastníka a lektora může provozovatel jen se  souhlasem. Ten je udělován automaticky při vytvoření kurzu nebo přihlášení na něj.

Pokud si účastník nebo lektor nepřejí, aby jejich údaje byly nadále uchovávány, stačí, když napíší na info@kosmetikahrou.cz požadavek.

Lektor i účastník mohou své osobní údaje kdykoli upravit. Mají právo požadovat od provozovatele vysvětlení, domnívají-li se, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem.

Provozovatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje třetí osobě. Výjimkou jsou případy, kdy je předá lektorovi pořádajícímu kurz.

Pokud lektor či účastník sdělí provozovateli e-mail, souhlasí tím se zasíláním zpráv, ve kterých budou informování o novinkách na Naučmese.cz a partnerech.

Změna podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Podmínek užívání. O zásadních změnách bude provozovatel informovat s předstihem na kontaktní e-mail.

Pokud lektor nebo účastník nebudou chtít vzhledem ke změněným podmínkám používání pokračovat v používání Naučmese.cz, nechť napíšou na info@kosmetikahrou.cz: jejich účet bude zrušen.

Změna podmínek používání nabývá platnosti okamžikem jejího zveřejnění na www.kosmetikahrou.cz.